Dorpslijst Langenboom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpslijst Langenboom: Bouwen en luisteren naar de inwoners!  

Wonen

In Langenboom is grote behoefte aan betaalbare huur- én koop woningen voor zowel jongeren als ouderen. Dorpslijst Langenboom – CDA wil deze behoefte dan ook liever vandaag dan morgen inwilligen, terwijl de huidige coalitie geen oog voor Langenboom heeft. Dat blijkt ook uit het overzicht over de lopende woningprojecten, waarbij er de afgelopen vier jaar geen nieuwe bouwprojecten voor Langenboom zijn bijgekomen. 

Voor het realiseren van woningen is echter wél grond nodig en dat is in Langenboom een uitdaging. De meeste bouwkavels zijn ‘op’ en ook bij bosrand III (Basalt & Zandsteen) zijn er slechts nog enkele kavels over. Dorpslijst Langenboom – CDA wil dan ook investeren om nieuwe ‘bouwgrond’ in Langenboom te creëren waarop nieuwe woonprojecten gerealiseerd kunnen worden.

De dorpsraad Langenboom speelt hier een actieve rol in en is bezig om een aantal starterswoningen te realiseren. Het is een mooie stap in de goede richting en als Dorpslijst Langenboom – CDA omarmen wij deze initiatieven om Langenboom ook in de toekomst een ‘fijn dorp te zijn om te wonen en leven’.  

Bovendien is er in Langenboom ook een groot gebrek aan (sociale) huurwoningen. Dit komt met name doordat woningcorporatie Mooiland weigert te investeren in Langenboom, omdat het dorp volgens Mooiland in de toekomst met leegstand te maken krijgt. Een typisch kip-ei verhaal, immers zonder (sociale) huurwoningen verliest Langenboom inderdaad ‘haar’ jeugd aan omliggende dorpen. Waar de huidige coalitie het prima lijkt te vinden, wil Dorpslijst Langenboom – CDA na de verkiezingen met de vuist op tafel slaan om Mooiland in Langenboom te laten investeren.

 Dorpsraad

Dorpslijst Langenboom – CDA pleit voor een krachtige samenwerking met de dorpsraden. Hoewel de dorpsraden bij uitstek de wensen én behoeften van de bewoners kennen, worden hun aanbevelingen en adviezen veel te vaak genegeerd. Zo is het plan van de ‘Werkgroep Dorpsstraat’ over de herindeling van de Dorpsstraat voor 90% door de coalitie genegeerd en heeft ‘Mill’ weer eens bepaald hoe Langenboom er uit komt te zien.

Om een goede samenwerking te bereiken, is het essentieel dat dorpsraden meer zeggenschap én budget krijgen om hun plannen uit te voeren. Het huidige budget (€1.500) dekt nauwelijks de dagelijkse kosten en is ontoereikend om structurele bijdragen aan Langenboom te leveren.  

Door de lijstverbinternis met het CDA wil Dorpslijst Langenboom een groter blok vormen, zodat de Langenboomse stem in de komende vier jaar wél gehoord wordt op het Millse gemeentehuis en dat de woningnood in Langenboom zo snel mogelijk aangepakt wordt. Een stem op Dorpslijst Langenboom – CDA betekent een stem vóór Langenboom. www.dorpslijstlangenboom.nl

 

Petra van Schayik, raadslid