Dorpslijst Langenboom

                               

 

Dorpslijst Langenboom begint aan nieuwe tijd en kijkt vooruit

13-3-2018 om 16:21 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANGENBOOM - Komende week zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. In de week daarna nemen de twee laatste raadsleden van Dorpslijst Langenboom afscheid van de gemeenteraad. Frans van der Heiden stopt na acht jaar raadslidmaatschap. Petra van Schayik blijft, mits zij herkozen wordt, gemeenteraadslid voor de CDA/Dorpslijst-combinatie.

De Langenboomse kandidaten van de CDA/Dorpslijst-combinatie.

 

"Het is het einde van een mooie periode die begon in 1982 met de oprichting van de Dorpslijst in Langenboom", vertelt Petra. "Bij de verkiezingen dat jaar voor de gemeenteraad was Toon Ermers de lijsttrekker van lijst 9 (er waren toen nog 10 lijsten, red.). Sindsdien is de Dorpslijst altijd vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad, dus 36 jaar lang."

Samenwerking met CDA
Nu is door de Dorpslijst gekozen om samen te werken met het CDA. Petra: "Samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Ik heb de afgelopen maanden in de intensieve samenwerking tussen Dorpslijst Langenboom en de lokale CDA-leden gemerkt dat er qua lokale inbreng geen verschil is tussen een lokale en landelijke partij. Het verkiezingsprogramma is vanuit lokale keukentafelgesprekken geschreven. Wel zijn de bestuurlijke contacten grensoverstijgend, dit werkt in het voordeel voor onze inwoners. Wat mij betreft gaat het niet om de partij, maar om de mensen die de partij vormen."

Ook na de verkiezingen blijft de Dorpslijst Langenboom bestaan. De achterban en de CDA achterban werken al intensief samen. Wisselend zullen er in de verschillende dorpen achterbanbijeenkomsten zijn. Alle 50 kandidaten hebben aangegeven ook na de verkiezingen, nadrukkelijk vanuit de gemeenschap, actief te blijven als klankbordgroep voor de gemeenteraad.
Op de kandidatenlijst van het CDA en de Dorpslijst-combinatie staan inwoners uit alle kernen, geeft Petra van Scayik aan. "Allemaal maatschappelijk betrokken mensen, met wortels diep in de samenleving, door hun inzet voor verenigingen, zorgcoöperaties, organisaties en buurtschappen. Met een brede fractie uit alle dorpen kunnen wij de komende jaren veel betekenen voor onze gemeenschap. Mensen kunnen ons blijven bellen met hun vragen."

Raadscommissie
"Wij willen na de verkiezing een nieuwe raadscommissie ‘Op weg naar kernendemocratie’ instellen", gaat Petra verder, "bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van dorpen en wijken, om actuele lokale thema’s te bespreken. De inrichting van kernendemocratie wordt mede vormgegeven door de inwoners en mag niet enkel bepaald worden door een onderzoeksbureau. Samen met de andere partijen in het Land van Cuijk blijven wij werken aan sterke dorpen in één Land van Cuijk. Lokaal wat lokaal kan en centraal wat centraal moet. We nemen dat schaalvergroting in combinatie met schaalverkleining."

Zelf gaat Petra van Schayik zich in de komende periode inzetten om uit te zoeken waar de inwoners van de gemeente zelf over willen beslissen en aan werken. "Wat willen we zelf organiseren en regelen, verdelen van gemeentelijk bijdragen, alles vanuit het vertrouwen in de inwoners."

13 Langenboomse kandidaten
Men kan bij de komende verkiezingen stemmen op één van de dertien enthousiaste Langenboomse kandidaten: 3. Petra van Schayik; 11. Martijn van Hal; 17. Twan Strijbosch; 21. Carlo Raijmakers; 24. Cleem Pennings; 26. Sander Hendriks; 28 Nort van Schayik; 32. Sjoerd Selten; 36. Patricia Verstraten; 40. Marc van der Horst; 44. Thijs Reinen; 47. Albert de Maeyer; 49. Toon Ermers. 

De Dorpslijst in 1998.